Prof. Dr. Haşim Üstünsoy12.02.2013
Gaziantep'te ilk, Türkiye'de 7. total yapay kalp ameliyatı GAÜN'de, Prof.Dr.Haşim ÜSTÜNSOY ve ekip arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirildi.
10.04.2012
Prof.Dr.Haşim ÜSTÜNSOY ve ekibi tarafından yapay kalp ile hayata bağlanan 16 yaşındaki genç okuluna gidebiliyor.
09.02.2012
9 şubat 2012 tarihinde Prof.Dr. Haşim ÜSTÜNSOY ve ekibi 2 yapay kalp pompası ve 1 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirdikleri hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
23.09.2011
Prof.Dr.Haşim ÜSTÜNSOY ve ekibi başarılı bir kalp nakli daha gerçekleştirdi.
23.03.2011
Prof.Dr.Haşim ÜSTÜNSOY ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı kalp nakli.
21.12.2010
Gaziantep'te 2.yapay kalp nakli gerçekleştirildi.
11.11.2010
Gaziantep Üniversitesi'nde bir kalp nakli daha.
22.07.2010
Gaziantep'te ilk kalp nakli.
21.04.2010
Gaziantep'de ilk kez gerçekleşen yapay kalp ameliyatı
22.09.2009
Infrarenal Abdominal Aort Anevrizmalı Bir Olgumuza Daha Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR) Uyguladık
28.06.2009
Gaziantep Üniversitesi, TKDCD ve UVCD Bünyesinde Gerçekleşen Kalp Damar Cerrahisinde Güncel Konular Sempozyumu 01-04 Ekim 2009 Tarihleri Arasında Gaziantep Anatolia Otel'de Gerçekleştirilmiştir. Ayrnıntılı bilgi için tıklayınız
10.01.2008
Çalışan kalpte kapak yerleştirilmesi işlemleri (injektabl pulmonik kapak implantasyonu) başarıyla devam ediyor.
05.06.2007
Endovasküler girişim uygulamalarımız (Ameliyata ihtiyaç göstermeden damar değişimi) devam etmektedir.
05.06.2007
Varis tedavisinde Laser uygulamalarımız.
    
   
Lazer veya Radyo frekansla varis Tedavisi
Yeni Yöntemlerle Atardamar Hastalıkları
Aort Hastalıkları
Koroner Arter Hastalıkları
Kalp Kapak Hastalıkları
Toplardamar Hastalıkları
Doğumsal Kalp Hastalıkları

Adı: Haşim
Soyadı: üSTüNSOY
Doğum Yeri: Gaziantep
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuk Sahibi
Uzmanlık Alanı : Kalp ve Damar Cerrahisi
Derece:  Profesör
çalıştığı Yer:  Gaziantep üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Pozisyon: Bölüm Başkanı

 

EğıTıM  
ılk Okul : Gaziantep   
Orta Okul : Gaziantep  
Lise : Gaziantep  
üniversite :
Ankara üniversitesi Siyasal Bilimler
Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi
Uludag üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyovasküler Lisansı : Uludag üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü 
Yüksek Lisans Eğitimi : Glaskow University Medical school Dept. of Cardiovascular surgery
Yüksek Lisans Eğitimi : New York, Columbia University
Yüksek Lisans Eğitimi  : Geneva University Dept. Of Cardiovascular Surgery
Yüksek Lisans Eğitimi  : Deutchland Berlin Heartcentrum (Heart transplantation and cardiac asist device)
   
GöREV YAPTIğI YERLER  
Zorunlu Hizmet : Kırıkkale Sağlık Eğitim Merkezi (1986-1988)
Askerlik Hizmeti :     Deniz Harp Okulu (1988-1989)
Sani Konukoğlu Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü: 1996-1998
Gaziantep üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü : 1998-

üYE OLUNAN MEDıKAL TOPLULUKLAR
Türk Tabibler Birliği
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
European Cardio thoracic Surgery.
European Society for Vascular Surgery
Society of thoracic Surgeons (STS)

ISHLT (International Society for Heart and Lung Transplantation Association)

Pediatrik Kardiyoloji Derneği 

YAYINLAR

Yılda ortalama 20-25 atıf oranı ile toplamda 300 kez atıf yapılan uluslararası ve ulusal 280 civarında bilimsel yayını vardır. Cerrahi editörlüğünü yaptığı bir Pediatrik Kalp Cerrahisi (Mavroudis) ve Renal Hipertansiyon Nedenleri ve Cerrahisi isimli iki kitabı bulunan, ayrıca halen yazılmakta olan Çocuk Kalp Cerrahisi isimli kitabın yazar ve editörlüğünü yapan, Prof.Dr.Haşim ÜSTüNSOY Gaziantep Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ndeki çalışmalarına ve bilimsel aktivitesine devam etmektedir.